เหตุใดขณะที่แสดงผลแบบ 3D แล้วเส้น Level ไม่แสดงด้วย

หมวด : Revit Structure

ได้ทำตามขั้นตอนใน e-book แล้วแต่กลับไม่แสดงเส้น Level ให้ครับ (Chapter 5 หน้า 75)

จาก : วันที่ : 24/04/2020 20:51 0 Likes

ลองพิมพ์ VV แล้วไปที่ Annotation Category แล้วเปิด Level ขึ้นมาดูครับ

จาก : Teng2 วันที่ : 27/04/2020 18:57 0 Likes Reply